Timo Harjun tulosarkisto: vuodet -1992Pitkän matkan SM-suunnistukset 15.6.1991 Vehkalahdella

Vehkalahden Veikkojen kansaliset 5.10.1991 Ison Ympyrän Hiihto 2.2.1992 Haminan Tarmon kansalliset 22.-23.5.1992 (Esi-Jukola)

JUKOLAN VIESTI 19.-20.6.1992 Virolahdella (Vehkalahden Veikot)

Vehkalahden Veikkojen kansalliset 4.10.1992